I
22 - 26 2004 .,

1. . . ()
.

2. .., . ., . . ()
.

3. . ., . ., . ., . ., . ., . . (, )
Fe6 % Si.

4. . ., . ., . ., . ., . ., . . ()
L10 (TiAl, CuAu, FePd).

5. . ., . . ()
.

6. . ., . . ()
.

7. . ., . . ()
- .

8. . ., . . ()
.

9. . ., . ., . . ()
.

10. . ., . ., . . ()
L12 c .

11. . ., . . ()
: , .

12. . ., . ., . . ()
.

13. . ., . ., . . (-)
, .

14. . ., . ., . . (-)
, .

15. . ., . ., . . ()
.

16. . ., . . ()
.

17. . ., . ., . . ()
L12 .

18. . ., . . (/ )
.

19. . ., . . , . . , . ., . . (, )
602 -

20. . . . . ()
.

21. . ., . ., . ., . ., . . (, )
602

22. . ., . ., . . ()
- - .

23. . ., . . ()
.

24. . ., . . ()
.

25. . ., . . ()
- .

26. . ., . . ()
.

27. . ., . ., . ., . ., . . (, )
-

28. . ., . . ()
- -.

29. . ., . ., . . ()
.

30. . ., . ., . . ()
.

31. . ., . . ()
.

32. . ., . ., . . ()
TiNi, .

33. . ., . . ()

34. . ., . ., . ., . . ()
[001] {110}.

35. . ., . . ()
.

36. . ., . ., . . (, )
.

37. . ., . ., . . ()
() .

38. . ., . ., . ., . ., . . ()
- 082.

39. . ., . . (-)
.

40. . ., . , . . (, / )
AA6061 , .

41. . . ()
: .

42. . ., . . ()
Fe-Ti .

43. . ., . . ()
˭ -2.

44. . . (/ )
.

45. . . (-)
.

46. . ., . . (, )
.

47. . ., . ., . ., . ., . . (, )

48. . ., . ., . . ()
Ni- ( ).

49. . ., . ., - . . (-)
- .

50. . ., . ., . . ()
.

51. . ., . ., . ., . ., . . ()
, -, .

52. . ., . ., . ., . ., . . ()
- .

53. . ., . . ()
.

54. . ., . . ()
- .

55. . ., . . ()
TiN

56. . ., . ., . . ()
(Nb,V, VZrC) .

57. . . ()
.

58. . . ()
.

59. . . ()
.

60. .. (-)
352.

61. . ., . ., . ., . . ()
.

62. . ., . ., . ., . ., . . (, )
- ,

 
lena@smel.math.spbu.ru. ""